TVORIVÝ MATERIÁL PRE ŠIKOVNÉ RUKY

Ochrana osobných údajov e-shopu tvorenie.eu

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných a ďalších spracúvaných údajov e-shopu tvorenie.eu (tvorenie.sk).

 

Kto vaše osobné údaje spracúva?

Lenka Uhlířová Burianová, so sídlom Nerudova 1042, 696 11 Mutěnice, Česká republika,  IČO 76409783, zapísaná v Živnostenskom registri príslušnom podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Hodonín (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“).

Aké osobné údaje spracovávame?

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb - nákup tovaru v e-shope a prihlásením sa k odberu noviniek.

 

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri objednávke

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo
 • IČO/DIČ

a ďalej údaje, ktoré získame tým, že používate naše služby: IP adresa

 

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

Na e-mailovú adresu môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo SMS - odhlásiť.


Kto všetko bude mať k Vašim údajom prístup?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Lenkou Uhlířovou Burianovou teda správcom osobných údajov. Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame – dopravcovia (Slovenská a Česká pošta), poskytovateľ webhostingu (SvetHostingu.cz).

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese tvorenie@tvorenie.eu.

 

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

 

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

 

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky tvorenie.eu (tvorenie.sk) používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

základné funkčnosti webových stránok.

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 tvorenie.eu | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart