TVORIVÝ MATERIÁL PRE ŠIKOVNÉ RUKY

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

Udeľujete týmto súhlas Lence Uhlířové Burianové so sídlom Nerudova 1042, 69611 Mutěnice, ČR, IČO 76409783, zapísaná v Živnostenskom registri príslušnom podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Hodonín, (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

       a) emailovú adresu;

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

      a) zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

 

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

      a) zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

       a) Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej

            dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu či emailu, zadaním e-mailovej adresy na úvodnej stránke tvorenie.eu do kolónky pre odosielanie noviniek a prekliknúť na vymazanie adresy

 

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja,

požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. 
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 tvorenie.eu | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart